Przewodniczący Komitetu:

prof. dr hab. Jerzy Walecki
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
Centralny Szpital Kliniczny MSW
w Warszawie

 

Honorowy Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. lek. med. Władysław Grzegorz Pawlicki
Politechnika Warszawska

 

Zastępcy przewodniczącego:

prof. dr hab. Natalia Golnik
Politechnika Warszawska

dr hab. Anna Teresińska, prof. nadzw. IK
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 

Członkowie:

prof. dr hab. Marek Gołębiowski
Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Leszek Królicki
Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Paweł Olko
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko
Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Michael Patrick Waligórski
Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 

Sekretarz:

dr hab. inż. Piotr Tulik
Politechnika Warszawska