Zespół ds. Biologicznych Skutków Promieniowania Niejonizującego
przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Halina Ewa Podbielska

 

Zespół ds. Diagnostyki Obrazowej
przewodniczący:
prof. dr hab. Marek Gołębiowski

 

Zespół ds. Inżynierii Biomedycznej
przewodniczący: 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko

 

Zespół ds. Medycyny Nuklearnej
przewodniczący: 
dr hab. Anna Teresińska, prof. nadzw. IK

 

Zespół ds. Radiobiologii i Higieny Radiacyjnej
przewodniczący: 
dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska, prof. nadzw. AGH

 

Zespół ds. Radioterapii
przewodniczący:
prof. dr hab. Jacek Fijuth

 

Zespół ds. Zastosowań Pól Elektromagnetycznych i Laserów w Medycynie
przewodniczący: