prof. dr hab. Jan Baron
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. Bożena Birkenfeld
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

prof. dr hab. Jacek Fijuth
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. inż. Adam Gacek
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

prof. dr hab. Natalia Golnik
Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Marek Gołębiowski
Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Paweł Grieb
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Leszek Królicki
Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. Paweł Kukołowicz, prof. nadzw. COI
Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Warszawie

prof. dr hab. Jacek Andrzej Kuśmierek
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. Piotr Stanisław Lass
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Gdański

dr hab. inż. Krzysztof Jacek Lewenstein, prof. nadzw. PW
Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Julian Malicki
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Antoni Zbigniew Nowakowski
Politechnika Gdańska

prof. dr hab. Paweł Marcin Olko
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko
Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Ewa Krystyna Piętka
Politechnika Śląska

dr hab. Anna Płachciska, prof. nadzw. UM
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. inż. Halina Ewa Podbielska
Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. Olgierd Ksawery Rowiński
Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Marek Jan Sąsiadek
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. Maria Bożena Sokół
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie; Oddział w Gliwicach

dr hab. Marek Piotr Stajgis
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. Anna Teresińska, prof. nadzw. IK
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Andrzej Stanisław Urbanik
Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Michael Patrick Waligórski
Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Jerzy Michał Walecki
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii
Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

dr hab. Marta Kazimiera Wasilewska-Radwańska, prof. nadzw. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Sekretarz Komitetu:

dr inż. Piotr Tulik
Politechnika Warszawska