Medycyna nuklearna, radiobiologia, biofizyka.

Komitet został powołany w 1960 r.