Inicjatywy Komitetu dotyczące oceny stanu rozwoju uprawianych dyscyplin naukowych lub problemu:

 • Członkowie Komitetu (Komisji Diagnostyki Obrazowej) biorą aktywny udział w pracach nad nowelizacją ustawy: Prawo atomowe.

Współpraca z Sejmem, Senatem:

 • prof. dr hab. med. Jerzy Walecki jest ekspertem w Senackiej Komisji Zdrowia

Współpraca z jednostkami administracji rządowej:

 • prof. dr hab. med. Jerzy Walecki jest członkiem Rady Sanitarno-Epidemiologicznej Głównego Inspektoratu Sanitarnego
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko jest ekspertem i przewodniczącym Komisji Akredytacji w dziedzinie inżynierii medycznej
 • prof. dr hab. inż. lek. med. Władysław Grzegorz Pawlicki – konsultant krajowy w dziedzinie: inżynieria medyczna
 • prof. dr hab. med. Leszek Królicki – konsultant krajowy w dziedzinie: medycyna nuklearna

Współpraca z towarzystwami naukowymi:

 • Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej
 • Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 • Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej
 • Polski Komitet Inżynierii Biomedycznej SEP
 • Polskie Towarzystwo Neurochirurgów
 • Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

Współpraca z innymi organizacjami

 • Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 • Komitet Patofizjologii PAN