Walecki

Prof. dr hab.med. Jerzy Walecki jest radiologiem zajmującym się od wielu lat nowymi technikami diagnostyki obrazowej. W roku 1991 uruchamiał pierwszą w Polsce Pracownię Rezonansu Magnetycznego.

Jest autorem i współautorem kilkunastu książek, monografii oraz ponad 200 artykułów naukowych. W czasie pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego ds. Radiologii współtworzył wiele ważnych, obowiązujących do dziś rozporządzeń i opracowań z zakresu bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego i szkolenia podyplomowego.

Od 2007 Przewodniczący Komitetu Fizyki Medycznej Polskiej Akademii Nauk.