Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesor Akademi Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Marty Wasilewskiej-Radwańskiej

 

wybitnego naukowca i wspaniałego Przyjaciela,

Przewodniczącej Zespołu ds. Radiobiologii i Higieny Radiacyjnej

Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej

Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.

 

Pozostanie w naszej pamięci,

 

                                                                                  Członkowie KFMRiDO PAN

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

Szanowni Państwo,

 

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk
przedstawiono zatwierdzone wyniki Wyborów Członków Komitetów Naukowych PAN 
na kadencję 2020 - 2023 r.

https://wyborykomitety.pan.pl

 

 

Wykaz Członków Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN
na kadencję 2020 - 2023 dostępny jest pod adresem:

 https://wyborykomitety.pan.pl/wp-content/uploads/2020/01/Komitet-Fizyki-Medycznej-Radiobiologii-i-Diagnostyki-Obrazowej-PAN-1.pdf

 

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy.

 

 

 

Sekretarz KFMRiDO PAN

Piotr Tulik